Menu
Obec Ľubeľa
ObecĽubeľa

Hospodárenie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Schválený Záverečný účet obce Ľubeľa za rok 2023

Zaverecny ucet Ľubeľa za rok 2023(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,98 kB

Návrh Záverečného účtu obce Ľubeľa za rok 2023

Zaverecny ucet Ľubeľa za rok 2023(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,86 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2024

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela_022024(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,9 kB

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ľubeľa na roky 2016 - 2023

PHSR_Lubela_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubeľa na roky 2023 - 2030

15 Lubela PHSR v1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,37 MB

Rok 2023

Rozpočet obce Ľubeľa pre roky 2024-2026

Rozpočet 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,85 MB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2024

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela_0124(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,92 kB

Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet 2024 -návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,19 MB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2022

VS obce Ľubeľa 2022(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 602 kB

Plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na 2 polrok 2023

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela022023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,7 kB

Záverečný účet Obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Záverečný účet Obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,42 MB

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2022

Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_kontrolora_obce_Lubela_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,31 kB

Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2022

Stanovisko kontrolóra 2022 ZU Lubela(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,74 kB

Správa nezávislého auditora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Ľubeľa za rok 2022

audit 2022 ind Lubela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB

Rok 2022

Rozpočet Obce Ľubeľa pre roky 2023-2025

rozpočet Ľubeľa 2023(1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 81,83 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2023

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela012023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,4 kB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2021

Výročná správa za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779 kB

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,9 MB

Návrh záverečného účtu Obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Zaverecny ucet Ľubeľa za rok 2021.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 265 kB

Stanovisko hl.kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2022

Stanovisko kontrolóra 2022 ZU Lubela(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,92 kB

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubeľa

OBEC ĽUBEĽA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,42 kB

Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Ľubeľa za rok 2021

Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Ľubeľa za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy obce Ľubeľa za rok 2021

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy obce Ľubeľa za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,02 MB

Návrh rozpočtu na rok 2023

rozpočet Ľubeľa 2023(1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 86,47 kB

Rok 2021

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ konsolidujúcej účtovnej jednotky obec Ľubeľa

Správa nezávislého auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB

Záverečný účet Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Záverečný účet Ľubeľa 2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 272,5 kB

Záverečný účet Obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Záverečný účet Ľubeľa 2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 272,5 kB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2020

VS_obce_Ľubeľa_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,62 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2020

Stanovisko kontrolóra 2020 lubela ZU.pdf (~608 KB).URL
Typ súboru: URL dokument, Velkosť: 313 B

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubeľa na rok 2022

stanovisko_k_rozpoctu2022 lubela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,65 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na 1.polrok 2022

plan kontrolnej cinnosti lubela012022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,34 kB

Návrh rozpočtu obce Ľubeľa pre roky 2022-2024

rozpočet Ľubeľa 2022.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 85,38 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na 1.polrok 2022

plan kontrolnej cinnosti lubela012022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,09 kB

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ obce Ľubeľa

Správa nezávislého audítora II.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB

Rozpočet obce Ľubeľa pre roky 2022-2024

rozpočet Ľubeľa 2022(1) schválený.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 94,68 kB

Rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,41 MB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

Návrh rozpočtu na rok 2021

rozpočet Ľubeľa 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,2 kB

Stanovisko hl.kontrolóra k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2019

Stanovisko_kontrolóra_2019_lubela_ZU-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 832,29 kB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2019

VS obce Ľubeľa 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,44 kB

Rozpočet Obce Ľubeľa pre rok 2021 a roky 2022 a 2023

rozpočet Ľubeľa 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,63 kB

Návrh záverečného účtu

Záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,48 MB

Stanovisko hl.kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubeľa na rok 2021

stanovisko_k_rozpoctu2021_lubela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,57 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.polrok 2021

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela012021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,12 kB

Rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela_0119.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,92 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019

plan_kontrolnej_cinnosti_lubela022019(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,57 kB

Záverečný účet Obce Ľubeľa

Záverečný_účet_Ľubeľa_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 692,51 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

Stanovisko hl.kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k nárhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021

stanovisko_k_rozpoctu2019_lubela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,9 kB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2018

výročná správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB

Rozpočet obce Ľubeľa pre rok 2019 a roky 2020 a 2021

rozpocet_Ľubeľa_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,64 kB

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,51 MB

Upravený rozpočet obce Ľubeľa pre rok 2019 a roky 2020 a 2021

rozpocet Ľubeľa 2019- dopnený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,3 kB

Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky ...

Správa auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB

Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2018

Správa auditora o overení účtovnej závierky ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubeľa

Zásady hospodárenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,28 MB

Rok 2018

Správa z auditu účtovnej závierky

overenie_uct._zavierky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ľubeľa za rok 2017

správa o kontr. činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,08 MB

Rozpočet na rok 2018

rozpocet 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,85 kB

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018

stanovisko rozpocet2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,42 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018

kontrolna cinnost lubela 02_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,05 kB

Záverečný účet obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Ľubeľa 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,47 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2018

plan kontrolnej cinnosti012018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,64 kB

Výročná správa obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2017

VS_obce_Ľubeľa_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 850,88 kB

Rok 2017

Rozpočet na rok 2017

rozpocet lubela 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,93 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2017

kontrolna cinnost lubela012017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,16 kB

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017

stanovisko_kontrolora2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,36 kB

Záverečný účet obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Ľubeľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,95 MB

Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2016

Stanovisko kontrolóra obce ... na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2017

kontrolna cinnost lubela02_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,76 kB

Rok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2016

navrh_kc_2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 615,28 kB

Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ľubeľa za rok 2015

stanovisko_kontr2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB

Rozpočet na rok 2016

rozpocet lubela2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,48 kB

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2016

stanovisko_kontrolora2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,6 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2016

kontrolna cinnost lubela012016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,95 kB

Záverečný účet obce Ľubeľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Ľubeľa 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,97 kB

Rok 2015

Rozpočet na rok 2015

rozpocet2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,49 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra - 2015

stanovisko_k_rozpoctu_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,55 kB

Rok 2014

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Facebook

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:5
TÝŽDEŇ:919
CELKOM:525725

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na