Ľubeľa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky
 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

192021

4,30 EUR

Laser therapy,k.s., 810 00 Bratislava

Obec Ľubeľa

9. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

182021

4,30 EUR

Laser therapy,k.s.

Obec Ľubeľa

6. 4. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1

Neuvedené

Ing.arch.Viktor Malinovský

Obec Ľubeľa

6. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

172021

4,30 EUR

Laser therapy,k.s.

Obec Ľubeľa

6. 4. 2021

Zmluva a výpožičke hnuteľného majetku štátu

162021

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Ľubeľa

6. 4. 2021

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

152021

2 100,00 EUR

Ing.Mária Huštáková

Obec Ľubeľa

20. 2. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

142021

50,00 EUR

Jana Káziková

Obec Ľubeľa

20. 2. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

152021

50,00 EUR

Ing.Miriam Devečková

Obec Ľubeľa

11. 2. 2021

Kúpna Zmluva

132021

6 520,00 EUR

Jana Budveselová,Viera Obrcianová

Obec Ľubeľa

11. 2. 2021

Kúpna Zmluva

122021

3 305,00 EUR

Eva Jančiová

Obec Ľubeľa

5. 2. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

112021

50,00 EUR

Ing.Dagmar Chvojková

Obec Ľubeľa

5. 2. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

102021

50,00 EUR

Veronika Jašková

Obec Ľubeľa

5. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

92021

100,00 EUR

Slovenský Červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

1. 2. 2021

Zmluva o zbere ,preprave a zneškodnení odpadu

82021

20,00 EUR

ARCHÍV SB,s.r.o., 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

29. 1. 2021

Zmluva o dielo

72021

2 900,00 EUR

Ing.arch.Viktor Malinovský

Obec Ľubeľa

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní sluižieb

62021

150,00 EUR

Slovenský Červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

29. 1. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

52021

50,00 EUR

Ing.Dagmar Chvojková

Obec Ľubeľa

29. 1. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

42021

50,00 EUR

Veronika Jašková

Obec Ľubeľa

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

32021

150,00 EUR

Slovenský Červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

22. 1. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

22021

100,00 EUR

Veronika Jašková

Obec Ľubeľa

22. 1. 2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

12021

100,00 EUR

Ing.Dagmar Chvojková

Obec Ľubeľa

13. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s kom.odpadom

192020

0,25 EUR

INTA,s.r.o.

Obec Ľubeľa

4. 1. 2021

Dodatok č.12 k Zmluve o dielo

12

Neuvedené

OZO L.Mikulas, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

21. 12. 2020

Dodatok k Zmluve o dodávke a odbere tepla

Dodatok č.1

Neuvedené

Biopel,a.s., 023 01 Oščadnica

Obec Ľubeľa

16. 12. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere

1

33 000,00 EUR

VÚB BANKA

Obec Ľubeľa

30. 11. 2020

Nájomná zmluva

24952013

278,02 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Ľubeľa

28. 10. 2020

Dohoda

202201017

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Lipt.Mikuláši

Obec Ľubeľa

23. 10. 2020

Záložná zmluva

182020

240 840,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Ľubeľa

5. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

172020

70,00 EUR

Advokátska kancelária Bugala-Ďurček,s.r.o.

Obec Ľubeľa

25. 9. 2020

Zmluva o dielo

20200921

11 714,40 EUR

Benet Sport s.r.o.

Obec Ľubeľa

27. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkovaním čistiarne odpadových vôd

162020

1 000,00 EUR

EKO-SERVIS LM,s.r.o.

Obec Ľubeľa

26. 8. 2020

Zmluva o výpožičke

152020

Neuvedené

REGION LIPTOV-oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Ľubeľa

4. 8. 2020

Kúpna zmluva

142020

54 969,12 EUR

MT PELET spol.s.r.o.

Obec Ľubeľa

4. 8. 2020

Kúpna zmluva k nehnuteľnosti

132020

483,36 EUR

UTILITIES s.r.o.

Obec Ľubeľa

13. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných veci podľa občianskeho zákoníka

122020

3 957,84 EUR

PHARMA TEAM, s.r.o. Tatranské námestie 4582/2 POPRAD, 462, 03214 Ľubeľa

Obec Ľubeľa

1. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných vecí

112020

180,00 EUR

Rudolf Krajči DJ RIKO, 032 14 Ľubeľa

Obec Ľubeľa

1. 6. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných vecí

102020

50,00 EUR

Erika Kováčiková

Obec Ľubeľa

23. 4. 2020

Záložná zmluva

500/234/2018

0,00 EUR

ŠFRB

Obec Ľubeľa

23. 4. 2020

Záložná zmluva

500/235/2018

0,00 EUR

ŠFRB

Obec Ľubeľa

8. 4. 2020

Mandátna zmluva

7/2020

4 872,00 EUR

Urbion sk,s.r.o., 010 01 Žilina

Obec Ľubeľa

20. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200629

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Ľubeľa

4. 3. 2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

250/2020

Neuvedené

VÚB BANKA

Obec Ľubeľa

4. 3. 2020

Zmluva o kontokorentnom úvere

190/2020

33 000,00 EUR

VÚB BANKA

Obec Ľubeľa

24. 2. 2020

Zmluva o dielo

01/2020

4 300,00 EUR

Ing.arch.Viktor Malinovský

Obec Ľubeľa

20. 2. 2020

Zmluva o spolupráci

9/2020

50,00 EUR

ATM Point s.r.o., 974 00 Banská Bystrica

Obec Ľubeľa

2. 3. 2020

Zmluva

8/2020

80,00 EUR

Mgr.Mária Hrbatá

Obec Ľubeľa

2. 3. 2020

Zmluva

7/2020

50,00 EUR

Lucia Kubíková

Obec Ľubeľa

9. 4. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku

012019

Neuvedené

Mesto Liptovský M?ikuláš

Obec Ľubeľa

21. 1. 2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2019153632

42,00 EUR

Osobný údaj.sk,s.r.o., 040 01 Košice

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Kúpna zmluva k pozemkom

62020

33 240,00 EUR

UTILITIES s.r.o.

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Kúpna zmluva k stavbám

52020

734 760,00 EUR

UTILITIES s.r.o.

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

4/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 924 01 Galanta

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

3/2020

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 924 01 Galanta

Obec Ľubeľa

13. 12. 2019

Zmluva o dielo

182019

1 500,00 EUR

Miroslava Hrnčiarová

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Mandátna zmluva

12020

6,25 EUR

Stavebné bytové družstvo LM

Obec Ľubeľa

11. 2. 2020

Nájomná zmluva

2/2020

1 324,38 EUR

UTILITIES s.r.o.

Obec Ľubeľa

5. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

20/2019

49,79 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s., 094 34 Ružomberok

Obec Ľubeľa

23. 8. 2019

Dodatok č. 1 ku Kupnej zmluve

1

0,00 EUR

Eva a Ján Veselovský

Obec Ľubeľa

29. 1. 2020

Mandátna zmluva

22020

42,00 EUR

GAJOS, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

22. 12. 2020

Dodatok č.11 k Zmluve o dielo

11

0,00 EUR

OZO L.Mikulas, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

3. 1. 2020

Zmluva o dielo

12020

9 000,00 EUR

Triton SECURITY,s.r.o., 951 22 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

12. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2019

500,00 EUR

TopEkon s. r. o, Garbiarska 905/4, 03101, Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

20. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

18/2019

7 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ľubeľa

4. 12. 2019

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2017

22017

Neuvedené

Biomasa,združenie právnických osôb

Obec Ľubeľa

4. 12. 2019

Dodatok k nájomnej zmluve č.2/2017

22017

Neuvedené

Biomasa,združenie právnických osôb

Obec Ľubeľa

28. 6. 2017

Nájomná zmluva

22017

1,00 EUR

Biomasa,združenie právnických osôb

Obec Ľubeľa

4. 12. 2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

172019

30,00 EUR

Daniel Zaťko

Obec Ľubeľa

3. 12. 2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla

2020/016

Neuvedené

Biopel,a.s., 023 01 Oščadnica

Obec Ľubeľa

3. 12. 2019

Dodatok k nájomnej zmluve č.2/2017

2020/016

1,00 EUR

Biopel,a.s., 023 01 Oščadnica

Obec Ľubeľa

1. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

16/2019

8 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Ľubeľa

23. 8. 2019

Kúpna zmluva

5/2019

390,00 EUR

Eva a Ján Veselovský

Obec Ľubeľa

23. 8. 2019

Kúpna zmluva

4/2019

90,00 EUR

Lenka Čatlošová

Obec Ľubeľa

25. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

162019

1,00 EUR

Československá obchodná banka,a.s.

Obec Ľubeľa

17. 9. 2019

Zmluva o dielo

152019

39 171,34 EUR

JM Investing,s.r.o.

Obec Ľubeľa

20. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

39789

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Ľubeľa

6. 8. 2019

Dodatok č.1 SRŠ k zmluve č.1134/2018

1

145 000,00 EUR

Ministerstvo školstva ,vedy ,výskumu a športu Slovenskej republiky

Obec Ľubeľa

22. 7. 2019

Zmluva o dielo

142019

47 919,13 EUR

Stanislav Jagelka

Obec Ľubeľa

17. 7. 2019

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB

13/2019

15 000,00 EUR

Československá obchodná banka,a.s.

Obec Ľubeľa

17. 7. 2019

Zmluva o účelovom účte

0490

140 000,00 EUR

Československá obchodná banka,a.s.

Obec Ľubeľa

15. 7. 2019

Úverová zmluva

307141-2019

230 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Ľubeľa

15. 7. 2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

307141-2019

230 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Ľubeľa

12. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí podpory

12/2019

16 365,66 EUR

Slovenskáagentúra životného prostredia

Obec Ľubeľa

24. 6. 2019

Dodatok č.3 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve

3

132 636,00 EUR

UTILITIES s.r.o.

Obec Ľubeľa

28. 5. 2019

Kúpna zmluva

62019

420,00 EUR

Miroslav Švec,Tatiana Švecová

Obec Ľubeľa

23. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

11/2019

2 100,00 EUR

Ing.Pavel Fianta Smrečany

Obec Ľubeľa

16. 5. 2019

Zmluva o dielo č.5

5/2019

214 737,07 EUR

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

Obec Ľubeľa

14. 5. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných vecí podľa občianskeho zákonníka

8/2019

1,00 EUR

Pilot JET s.r.o.

Obec Ľubeľa

14. 5. 2019

Dodatok č.10 k Zmluve o dielo

102019

1,40 EUR

OZO L.Mikulas, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

1. 4. 2019

Zmluva o bežnom účte

7/2019

Neuvedené

VÚB BANKA

Obec Ľubeľa

29. 3. 2019

Zmluiva o dielo č.4/2019

4/2019

462 354,74 EUR

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

Obec Ľubeľa

27. 3. 2019

Mandátna zmluva II.

5/2019

11 890,00 EUR

TK SERVICES s.r.o.

Obec Ľubeľa

27. 3. 2019

Mandátna zmluva I.

6/2019

8 280,00 EUR

Ing.Pavol Tkáč,PRO-ING

Obec Ľubeľa

13. 3. 2019

Kúpna zmluva

3/2019

56,25 EUR

Rybárska,Komár,Krajčiová,Bubniak,Bubniaková

Obec Ľubeľa

5. 3. 2019

AUTORSKÁ ZMLUVA

2/2019

1 000,00 EUR

RNDr.Matej Masný,PhD.

Obec Ľubeľa

23. 1. 2019

Zmluva o dielo

1/2019

159 500,00 EUR

TANOT s.r.o.

Obec Ľubeľa

7. 1. 2019

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

KŽP-PO4-SC431-2017-19/K627

475 694,99 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Ľubeľa

11. 12. 2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02/303/2018

023032018

9 901,50 EUR

Špecialne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o.

Obec Ľubeľa

10. 12. 2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 25.9.201

102018

35,00 EUR

Mgr.Mária Hrbatá

Obec Ľubeľa

10. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

12018

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ľubeľa

10. 12. 2018

Zmluva SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018

11342018

145 000,00 EUR

Ministerstvo školstva ,vedy ,výskumu a športu Slovenskej republiky

Obec Ľubeľa

28. 11. 2018

Zmluva o dielo

112018

7 653,60 EUR

Triton SECURITY,s.r.o., 951 22 Liptovský Mikuláš

Obec Ľubeľa

12. 11. 2018

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

102018

27,00 EUR

Daniel Zaťko

Obec Ľubeľa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.