Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Upozornenie na povinnosť udržiavať pozemky v čistote

Vážení spoluobčania,
chcem vám dať do pozornosti povinnosť, ktorá vyplýva zo Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (§ 3 ods. 1 písm. b)) a tiež znenie § 127 Občianskeho zákonníka. Z uvedených zákonov vyplýva, že každý vlastník, nájomca alebo správca pôdy je povinný pozemky udržiavať v čistote a to väčšinou pravidelným kosením, aby sa tak predchádzalo výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. 

 

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce

Vyvesené: 31. 7. 2016

Dátum zvesenia: 16. 8. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK